องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ/พนักงานส่วน ท้องถิ่นประเภทอื่น

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 9 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สื่อวิดีทัศน์ "ขยายเวลาชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2567"

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ไม่ทอดซ้ำ"

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน 43 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 90 ครั้ง

พบปัญหาแจ้งได้ ง่ายนิดเดียว เพียงแค่สแกน QR Code

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน 91 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ มิวสิควิดีโอ เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง"

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 95 ครั้ง

โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 132 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สื่อสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 36 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญัญติโรงแรม พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระรทวรงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 34 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเดินสำรวจพื้นที่เพื่อการประเมินราคาที่ดิน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูล การเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 59 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน 61 ครั้ง

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.....

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับจากกองทุน ป.ป.ช.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน 59 ครั้ง
© 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น