องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564
เปิดอ่าน 4671 ครั้ง
พิมพ์

ตำบลสันติสุข เป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบลของอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
• ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
• ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเมืองพานและตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแม่อ้อและตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

เนื้อที่
ตำบลสันติสุขมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,865 ไร่

สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสันติสุขส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำคาวไหลผ่าน เกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญเหมาะแก่การปลูกพืชทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ได้ นอกจากนั้นตำบลสันติสุขยังได้รับน้ำจากคลองชลประทานแม่ลาวเพื่อทำการเกษตร แต่ส่วนใหญ่การทำเกษตรจะพบปัญหาเกี่ยวกับสภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ่งน้ำที่ได้ไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชนอกฤดูกาลและการทำนา เพราะดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียว มีสีเทา / มีสีน้ำตาลปนเทา ดินเป็นกรดปานกลาง เมื่อดินแห้งจะแข็งและแน่น จะพบในพื้นที่ทุกหมู่บ้านของตำบลสันติสุข

ประชากร ณ กรกฎา 2558
ตำบลสันติสุขมีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 5,238 คน
แยกเป็นชาย 2,515 คน
แยกเป็นหญิง 2,723 คน
มีจำนวนครัวเรือน 2,107 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 277.36 คน/ตารางกิโลเมตร

ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวมประชากร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
บ้านดอยชัยมงคล
บ้านป่าหมุ้น
บ้านไร่อ้อย
บ้านสันกอเหียง
บ้านสันกอตาล
บ้านเหมืองง่า
บ้านท่าต้นเกี๋ยง
บ้านโชคชัย
บ้านป่าก่อ
195
114
166
184
159
174
184
109
133
328
181
354
347
293
320
344
196
225
375
224
343
376
276
337
381
219
233
703
405
697
723
569
657
725
415
458
รวม
1,418
2,588
2,764
5,352

คำขวัญตำบลสันติสุข
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชาวประชาน้อมจิต เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำพระราชดำริ

วิสัยทัศน์ตำบลสันติสุข
เกษตรก้าวหน้าการค้าสดใส คนมีการศึกษาและวินัย ใฝ่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ทุกชีวิตกินดีอยู่ดี

แผนที่แสดงขอบเขตตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


© 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น