องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

อัพเดทกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์
รางวัลที่ได้รับ
ปลัด อบต.สันติสุข

นายชนะพล เครือนวล

ภาพกิจกรรม : อบต.สันติสุข

ดูทั้งหมด >
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ/พนักงานส่วน ท้องถิ่นประเภทอื่น

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 9 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สื่อวิดีทัศน์ "ขยายเวลาชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2567"

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 หลัง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ปั๊มน้ำอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง (ขนาด 200 มิลลิลิตร) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ทุกวันทำการ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP

งานกิจการสภา งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานสถิติ งานตรวจสอบภายใน งานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข งานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกองช่าง งานป้องกันการทุจริต งานส่งเสริมการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ คู่มือหรือแนวทางการใ้ห้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ งานข้อมูลข่าวสาร E-Leaning งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 148 ครั้ง

ประกาศ อบต.สันติสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 122 ครั้ง

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 446 ครั้ง

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 463 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2564 , เปิดอ่าน 441 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 444 ครั้ง

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย

© 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น