องค์การบริหารส่วนตำบล

Santi Suk Subdistrict Administrative Organization

www.santisuklocal.go.th

นายบุญศรี กันทาทอง

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

081-8852473

ภาพกิจกรรม

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เปิดอ่าน 80 ครั้ง
พิมพ์

นายบุญศรี กันทาทอง นายก อบต.สันติสุข ได้มอบหมายให้ นางชนธัณ ต๊ะอาม รองนายก อบต.สันติสุข เป็นตัวแทนร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอพาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ วัดศรีเมืองมูล ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

© 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น